Warianty cenowe

 Z pewnością znajdziesz coś dla siebie

Wariant I – „STANDARD“

zajęcia z wybranym profesorem. 5 indywidualnych lekcji po 45 minut każda. Zajęcia będą nagrywane. Na zakończenie kursu otrzymasz (do użytku własnego) materiał audio-video z Twoich lekcji.

Option for foreigners

Participant will receive five individual 45-minute lessons with chosen professor. All lessons will be recorded and finally each participant get their own recording. (only for home use)

Total price 250 EUR
(Registration fee: 100 EUR, Course price: 150 EUR)

400 zł

(opłata rejestracyjna 120 zł kurs 280 zł)

Wariant II – „OBSERWATOR“

możesz uczestniczyć jako obserwator w 5 indywidualnych lekcjach prowadzonych przez wybranego profesora. Ponadto na zakończenie kursów uczestniczysz w 45 minutowym webinarze prowadzonym przez danego profesora. Możesz przygotować i przesłać 2 indywidualne pytania do profesora, na które uzyskasz odpowiedź podczas webinaru. Dodatkowo otrzymasz zaświadczenie o udziale w pozaszkolnych formach kształcenia wg wzoru MEN, przydatne podczas realizacji awansu zawodowego. Koszt 99 zł (opłata rejestracyjna 33 zł kurs 66 zł)

99 zł

(opłata rejestracyjna 33 zł kurs 66 zł)

Wariant III – „OBSERWATOR PLUS“

możesz uczestniczyć jako obserwator we wszystkich lekcjach prowadzonych przez wybranego profesora. Ponadto na zakończenie kursów uczestniczysz w 45 minutowym webinarze prowadzonym przez danego profesora. Możesz przygotować i przesłać 2 indywidualne pytania do profesora, na które uzyskasz odpowiedź podczas webinaru. Dodatkowo otrzymasz zaświadczenie o udziale w pozaszkolnych formach kształcenia wg wzoru MEN, przydatne podczas realizacji awansu zawodowego

149 zł

(opłata rejestracyjna 50 zł kurs 99 zł)

Warunki płatności:

 

  • Wpłata opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej odpowiednio do wybranego wariantu uczestnictwa. Płatność przelewem przy zapisie – wysłaniu formularza. 
    • Na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązany jest dopłacić pozostały koszt udziału w kursie w wysokości określonej odpowiednio do wybranego wariantu uczestnictwa. UWAGA: liczy się data zaksięgowania środków na rachunku organizatora. W przypadku braku wpłaty w ww terminie, organizator zastrzega sobie prawo do uznania rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w kursach.
      • Wpłaty należy dokonać na rachunek organizatora: Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS sp. z o.o. (31202) Kraków ul. Prądnicka 48 lok. 4 Nr rachunku: BNP Paribas 95 1600 1462 1882 0757 8000 0001 W tytule wpłaty należy podać: Opłata rejestracyjna – nazwisko i imię oraz adres uczestnika.