Formularz zgłoszeniowy

Status

Wariant uczestnictwa

Wybór profesora

Dane do faktury

Oświadczenia

Uczestnik pełnoletni / niepełnoletni

UWAGA! W przypadku ucznia niepełnoletniego konieczne jest podanie danych rodzica/prawnego opiekuna oraz zgoda na udział dziecka w Letniej akademii mistrzowskiej MAESTRO

Oświadczenie

10 + 11 =

English version for foreigners